.
International Air freight

Solar Green

Worldwide freight services

Power Systems

hexa

Ocena możliwości inwestycyjnych

- Przygotowanie raportu przedinwestycyjnego zawierającego wstępną ocenę lokalizacji po względem możliwości realizacji farmy (ocena warunków środowiskowych, energetycznych i zagospodarowania przestrzennego),
- Analiza opłacalności finansowej inwestycji.

hexa

Przygotowanie dokumentacji formalno – prawnej

- Pomoc w wyszukaniu i wydzierżawieniu odpowiedniej nieruchomości pod inwestycje,
- Założenie spółki SPV,
- Reprezentowanie inwestora przed organami administracji publicznej i właścicielami gruntów,
- Uzyskanie technicznych warunków przyłączenia, prowadzenie negocjacji i zawarcie umowy przyłączeniowej,
- Uzyskanie właściwych decyzji dotyczących inwestycji,
- Prowadzenie niezbędnych analiz.

hexa

Wykonanie projektów budowlanych

- Wykonanie badań,
- Kompletne projektowanie techniczne,
- Uzyskanie pozwolenia/pozwoleń na budowę,
- Reprezentacja inwestora i prowadzenie negocjacji z urzędami administracji w sprawie budowy inwestycji

O firmie

Solar Green Power Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Koszalinie swój potencjał w zakresie energetyki czerpie z działalności HEIM GmbH, które zostało założone w 1954 roku na terenie Niemiec. Obecnie na terenie Polski funkcjonuje, obok spółki Solar Green Power, również W.P. Wiatrowa II Sp. z o.o. Spółki bazując na wniesionym doświadczeniu specjalizują się w przygotowywaniu inwestycji z zakresu źródeł odnawialnych pod kątem formalno - prawnym oraz prac budowlanych.

Firma prowadzi specjalistyczne usługi w zakresie przygotowywania inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej m. in. fotowoltaicznej tj. od wyboru właściwej lokalizacji, wykonania właściwych pomiarów i ich analizę, uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń, uzgodnień i ekspertyz technicznych warunków przyłączenia do sieci, aż po uzyskanie pozwolenia na budowę farmy.

Spółka zajmuje się również profesjonalną oceną i sprawdzaniem projektów rozwijanych w Polsce bądź oferowanych do sprzedaży. Naszymi priorytetami są skuteczność, profesjonalizm, partnerska współpraca z władzami gminy i lokalną społecznością oraz szczególna dbałość o środowisko naturalne.

checklist icon

Energia wiatrowa

globe icon

Energia słońca

Kontakt

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu poprzez podany email bądź telefon.Solar Green Power Systems Sp. z o.o. w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 28/3, 75 – 037 Koszalin
+48 501 609 872‎
fax: +48 94 316 92 33
tomasz.wronski@solargreen.pl